#welovesociety 30-01-2019 - Actueel item

Solliciteren eerlijker maken, hoe doe je dat?

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) geeft aan dat bedrijven verplicht beleid moeten maken om discriminatie van sollicitanten tegen te gaan.

"Het is heel belangrijk dat het voor een werknemer die hard zijn best doet werk te krijgen niet uitmaakt wat zijn achternaam is", geeft mevrouw van Ark aan. Het College voor de Rechten van de Mens is blij met deze stap. Het onderwerp snijdt zowel gelijke behandeling als recht op arbeid aan. Het is en blijft belangrijk dat iedereen een gelijke kans krijgt, aldus Het College voor de Rechten van de Mens.

Vooroordelen en stereotypering
Uit onderzoek blijkt dat ‘Nederlandse’ sollicitanten vaker een positieve reactie ontvangen dan sollicitanten met een niet-westerse achtergrond. Echter de oorzaak ervan is niet eenduidig. Beleid maken is dan ook lastig. Ieder mens redeneert vanuit zichzelf en zijn stereotyperingen. Andere onderzoeken naar de aard van arbeidsmarktdiscriminatie lieten zien dat dit vaak plaatsvindt op basis van onbewuste vooroordelen richting bepaalde groepen in de samenleving. Zo wordt er op basis van stereotype denkbeelden al snel gedacht dat jongeren flexibeler zijn dan ouderen. Het verminderen van de invloed van deze vooroordelen en stereotype denkbeelden heeft grote impact geeft van Ark aan.

Wel of geen beleid
Mogelijke opties om te kijken of gelijke behandeling nagestreefd wordt, is het inzetten van een mysteryguest. Acteurs die testen hoe iemand daadwerkelijk wordt behandeld. Daarnaast kan er ook gedacht worden aan het inzetten van bewustwordingscampagnes. Maar nu al beleid schrijven? Daar is het te vroeg voor.

Bron: Nu.nl

Het laatste nieuws

De puberteit, wat gebeurt er toch allemaal?

De puberteit is de periode om los te komen van je ouders. Help, dat is eng. Wat wordt er...

Item bekijken
Onderwijs

Regeren is vooruitzien

Het is 8.25 uur. Langzaam druppelen de leerlingen de klas binnen. “Een les over internet....

Item bekijken
Bedrijfsleven Overheid

Mensenrechten voor iedereen

Vandaag is de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Oftewel: een dag om extra...

Item bekijken

Full Focus

Full focus. Ik hou van deze term. Hier schuilt vooral een verlangen in. Ik hou er nu...

Item bekijken

mensen hebben ons #welovesociety
statement onderschreven, jij ook?

(Locaties zijn indicatief)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief