shape

#welovesociety 21-05-2019 - Actueel item

‘Stress op het werk draagt bij aan pesten op de werkvloer’

Uit onderzoek is gebleken dat niet de onderlinge verhoudingen, maar de werkomgeving aanzet tot pestgedrag. Dit geeft Elfi Baillien, hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven aan. Haar onderzoek toont aan dat de gepeste ‘er niet om vraagt’.

Tijdens het onderzoek werkte Baillien samen met de Belgische banensite vacature.com en heeft ze getuigen van pestgedrag ondervraagd. Doel van het onderzoek was achterhalen wat de reactie van mensen is op pestgedrag en waarom de ene persoon wel wordt gepest en de andere niet. Een opvallende uitkomst is dat het stereotype ‘gepest worden ligt aan het slachtoffer’ wordt ontkracht. Getuigen zeggen juist dat het gepeste teamlid vaak goed in het team past. Als de gepeste niet ‘anders’ is, wat is dan de oorzaak voor het pesten.

Stressvol werk, een hoge werkdruk en onzekerheid door veranderingen factoren zijn die bijdragen aan de toename van pesten op de werkvloer. Dit betekent dat pesten dus niet uit verveling gebeurt, maar dat mensen vermoeid raken door stress en daardoor vaak agressief reageren om hun frustraties te ventileren. Anderen vinden het moeilijk om onder deze druk stevig in hun schoenen te blijven staan. Pesten ontstaat dus door onduidelijkheid in rollen op het werk of wanneer verhoudingen niet duidelijk zijn.

Pestgedrag in twee categorieën
Het pestgedrag op de werkvloer is onder te verdelen in twee categorieën: werkgerelateerd pestgedrag en pesten op de persoon. Bij pesten op de persoon gaat het vaker om roddelen, uitlachen en vervelende, persoonlijke vragen stellen, bij werkgerelateerd pestgedrag gaat het juist over de werkprestaties, spullen die worden verstopt of het niet uitnodigen van mensen voor een vergadering. Kortom, deze ‘grapjes’ belemmeren in het werk.

Ruim 31.000 medewerkers zijn ernstige slachtoffers van pesten en maken beide soorten mee. Ze worden sociaal uitgesloten, mogen niet mee lunchen en hun bureau wordt apart gezet van de rest. Op korte termijn zijn de gezondheidsrisico’s voor deze groep groot. Door het pesten kunnen ze ziek worden een en burn-out oplopen. Wel merkt Baillien in het onderzoek dat er veel getuigen opstaan en in actie komen tegen het pesten, met name de getuigen die eerder betrokken zijn geweest bij pestgedrag. Zij kaarten het aan bij de vertrouwenspersoon of leidinggevende (63%) en anderen boden het slachtoffer zelf een luisterend oor (56%).

Preventie van pesten
Pesten op het werk kan bestreden worden door meer in te zetten op preventie. Als stressfactoren worden weggenomen is de kans op pesten kleiner. Daarnaast moet de leidinggevende ook adequaat optreden tegen pestgedrag. Tot slot is het belangrijk om managers bewust te maken van het onderwerp en ze handvatten geven hoe ze om kunnen gaan met pestgedrag en hoe het voorkomen kan worden.

Bron: AD.nl

Het laatste nieuws

Algemeen

Zo neem jij een 'digitale detox'

Het is weer zomer en dat betekent dat velen van ons bijna mogen gaan genieten van...

Item bekijken
Algemeen

We zwaaien uit!

Deze zomer verlaat onze huidige Operationeel Manager #welovesociety. Evie heeft zich het...

Item bekijken
Onderwijs

Waarom we allemaal kuddedieren zijn...

Als jij het doet, doe ik het ook Regelmatig bespreken we in klassen het onderwerp...

Item bekijken
Algemeen

#welovesociety heeft een NIEUWE training!

In onze nieuwe training over Gezonde Relaties bespreken we niet alleen het onderwerp...

Item bekijken

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Download aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang de digitale download-link direct per e-mail.

Hiermee stemt u in dat wij eenmalig contact met u mogen opnemen