#welovesociety 30-01-2019 - Actueel item

Tips en advies bij ongewenst online gedrag

Voor scholen geldt de gouden regel, onderneem altijd actie naar aanleiding van ongewenst online gedrag. Vaak wordt er niets gedaan en is het lastig om te bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt. Echter de praktijk laat zien dat ook voorvallen op social media die buiten schooltijd gebeuren een grote impact hebben onder schooltijd. Het is merkbaar door ruzies en onrust, maar ook zorgt het voor spanningen bij of tussen leerlingen.

Het is daarom belangrijk dat je als school ingrijpt. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school en het aanpakken van een incident is hier een onderdeel van. Aanleidingen kunnen zijn ruzies of buitensluiten, maar ook het verspreiden van beeldmateriaal en het hacken van accounts.

Het is belangrijk dat je als docent of schoolleiding altijd reageert op het voorval. Op deze manier geef je grenzen aan. Het is belangrijk het incident te bespreken en maatregelen te treffen richting de dader. Daarnaast is het belangrijk om het team en de ouders te informeren. Vergeet niet om het slachtoffer hulp te bieden door te wijzen op de vertrouwenspersoon en afhankelijk van de ernst van het incident de politie.

Bron: School en veiligheid

Het laatste nieuws

De puberteit, wat gebeurt er toch allemaal?

De puberteit is de periode om los te komen van je ouders. Help, dat is eng. Wat wordt er...

Item bekijken
Onderwijs

Regeren is vooruitzien

Het is 8.25 uur. Langzaam druppelen de leerlingen de klas binnen. “Een les over internet....

Item bekijken
Bedrijfsleven Overheid

Mensenrechten voor iedereen

Vandaag is de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Oftewel: een dag om extra...

Item bekijken

Full Focus

Full focus. Ik hou van deze term. Hier schuilt vooral een verlangen in. Ik hou er nu...

Item bekijken

mensen hebben ons #welovesociety
statement onderschreven, jij ook?

(Locaties zijn indicatief)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief